Väestönsuojat

Väestönsuojatilat

Pelastuslaki (29.4.2011/379) velvoittaa kiinteistön omistajan pitämään väestönsuojan sekä väestönsuojeluvälineet ja –laitteet sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa.

Säännöllisellä ja oikeaoppisella väestönsuojan kunnossapidolla vältytään suurilta väestösuojan korjauskustannuksilta. Asianmukaisesti huolletun väestönsuojan elinkaari on 50-100 vuotta.

Väestönsuojalle on pelastuslain mukaan suoritettava määräaikaistarkastus sekä tiiveyskoe 10 v välein

Vastuu väestönsuojan kunnossapidosta, tarkastuksesta ja tiiveyskokeesta on kiinteistön omistajalla

Tarkastukseen ja tiiveyskokeeseen liittyvät asiakirjat on esitettävä pyydettäessä pelastusviranomaiselle.

Väestönsuojatilojen huollot

Huoltosopimukset

Väestönsuojatilojen tarkastukset

Väestönsuojatilojen tiiveyskoe

Pelastusviranomaisen vaatimat asiakirjat

GSM-sisäpeittoantenni

Tiesitkö, että väestönsuojaan vaaditaan toimiva puhelinyhteys?

Ennen puhelinyhteys oli järjestetty ainoastaan kiinteää puhelinverkkoa pitkin. Nykyinen pelastuslaki ja tekninen kehitys antavat kiinteistöille mahdollisuuden luopua tästä kiinteästä puhelinliittymästä.

Monet kiinteistöt ovat korvanneet kalliin lankaliittymän GSM-sisäpeittoantennilla. Viranomaiset hyväksyvät väestönsuojissa GSM- puhelimien käyttömahdollisuuden, lankapuhelimen sijaan.

Kiinteän puhelinyhteyden korvaaminen GSM- yhteydellä, tuo kiinteistölle säästöä lankapuhelinliittymän sulkemisen myötä.

© Suomen Turvaympyrä Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
Sivut: TM

TOP